facebook

W roku szkolnym 2018/2019 

Zespół Szkół Da Vinci prowadzi rekrutację na rok szkolny 2018/2019 do:

1.       Przedszkola – oddziały dla dzieci w wieku 6 lat

1.1.     Grupa ogólna

1.2.     Grupa z poszerzonym j. angielskim

2.       Szkoły Podstawowej – klasa 1

2.1.     Klasa ogólna

2.2.     Klasa z poszerzonym j. angielskim

3.       Szkoły Podstawowej – klasy 2-8 – nabór odbywa się tylko na wolne miejsca, prosimy o kontakt z sekretariatem – tel. 61 844 55 41

4.       Liceum Akademickiego – klasa 1

4.1.     Klasa dwujęzyczna z j. angielskim

4.2.     Klasa o profilu media interaktywne

5.       Liceum Akademickiego – klasa 2 – nabór odbywa się tylko na wolne miejsca, prosimy o kontakt z sekretariatem – tel. 61 271 11 61

Nauka w ośmioletniej Szkole Podstawowej Da Vinci odbywa się w budynku przy ul. Golęcińskiej 9 (klasy 1-6) oraz w siedzibie przy ul. gen. T. Kutrzeby 10 (ze względu na akademicki charakter – klasy 7 - 8).

Nauka w Liceum Akademickim odbywa się w budynku przy ul. Kutrzeby 10.

Zapraszamy także na spotkania indywidualne dotyczące oferty naszej szkoły. Sekretariat umawia spotkanie w dogodnym terminie.

Prosimy o zgłaszanie chęci telefonicznie lub mailowo tel. 61 844 55 41, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rekrutacja krok po kroku do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Da Vinci

Uczniem szkoły może być każdy kandydat, który pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną.

 Procedura rekrutacji:

1.    PODANIE O PRZYJĘCIE
Aby zapisać dziecko do Zespołu Szkół Da Vinci, należy wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły i przesłać je e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Golęcińskiej 9.

2.    SPOTKANIE Z DZIECKIEM
Pracownik szkoły skontaktuje się z rodzicami w celu uzgodnienia terminu spotkania. Spotkanie ma na celu ocenę gotowości szkolnej dziecka. Ocena trwa dwie godziny i przeprowadzana jest w grupie rówieśniczej. Spotkanie prowadzą pedagog i psycholog szkolny lub para pedagogów. Spotkanie jest płatne. Opłata wynosi 70 zł i należy ją uiścić przed terminem rozmowy na konto o numerze 79 1750 1019 0000 0000 1317 5195 w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka.

3.    DECYZJA DYREKTORA
Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wynikiem rozmowy podejmuje decyzję o przyjęciu do szkoły. Szkoła nie uzasadnia decyzji rekrutacyjnych.

4.    PODPISANIE UMOWY
Rodzice poinformowani są o decyzji dyrektora szkoły i w ciągu
7 dni są zobowiązani podpisać Umowę o naukę oraz wpłacić opłatę wpisową w wysokości 2000 zł.

 

Nauka w szkole jest odpłatna i wynosi 12 000 zł, płatne w 10 miesięcznych ratach (co miesiąc od września do czerwca) lub 14 000 zł w klasie z poszerzonym j. angielskim. Opłata za treningi tenisa ziemnego wnoszone są bezpośrednio do Parku Tenisowego Olimpia w wysokości 400 zł miesięcznie (10 miesięcy).

 

Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla rodzeństwa dzieci uczących się w Zespole Szkół Da Vinci, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii w procesie rekrutacyjnym.

Oferujemy zniżki przy zapisaniu drugiego i kolejnych dzieci do szkoły:

- drugiego – 25% zniżki we wpisowym i 5% zniżki w czesnym,

- trzeciego i kolejnego – 25% zniżki we wpisowym i 10% zniżki w czesnym.

 

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu tel. 61 844 55 41 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz podanie do Szkoły Podstawowej Da Vinci.

Pobierz podanie do Przedszkola Da Vinci.

Pobierz deklarację wyboru szkoły

Rekrutacja do Liceum Akademickiego Da Vinci 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy nabór do klas o następujących profilach:

1. Językowy (z językiem angielskim),

2. Media interaktywne,

3. Projektowanie – design thinking.
 

Uczniem szkoły może zostać absolwent gimnazjum, który:

- pomyślnie przejdzie procedurę rekrutacji,

- w przypadku profilu językowego – zda szkolny test poziomujący na odpowiednim poziomie.

Procedura rekrutacji:

1. PODANIE O PRZYJĘCIE

Prosimy pobrać i wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły i przesłać je e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Kutrzeby 10, II p., Rotunda. Podania przyjmujemy do końca maja lub bezterminowo w przypadku wolnych miejsc, z zachowaniem procedury rekrutacyjnej.

2. SPOTKANIE Z KANDYDATEM

Pracownik szkoły umawia termin spotkania kandydata z psychologiem szkolnym, które trwa około godziny. Spotkanie ma na celu ocenę predyspozycji do podjęcia nauki w Liceum Akademickim Da Vinci oraz wybór profilu. Kandydaci wybierający profil językowy zobowiązani są dodatkowo do wypełnienia testu poziomującego. Spotkanie jest płatne. Opłata wynosi 70 zł i należy ją uiścić przed terminem rozmowy na konto o numerze 79 1750 1019 0000 0000 1317 5195, w tytule wpisując imię i nazwisko kandydata.

3. DECYZJA DYREKTORA

Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wynikami podejmuje decyzję o przyjęciu do Liceum Akademickiego Da Vinci. Szkoła nie uzasadnia decyzji rekrutacyjnych.

4. PODPISANIE UMOWY

Rodzice poinformowani są o decyzji dyrektora szkoły i w ciągu 7 dni są zobowiązani podpisać Umowę o naukę oraz wpłacić opłatę wpisową do szkoły w wysokości 2000 zł. Przy podpisywaniu umowy rodzice składają deklarację co do wyboru profilu nauczania. Uruchomienie poszczególnych profili jest uzależnione od zainteresowania.

5. UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć w dniu zakończenia roku szkolnego do sekretariatu szkoły następujące dokumenty: świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla rodzeństwa dzieci uczących się w Zespole Szkół Da Vinci, pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji w procesie rekrutacyjnym.

ODPŁATNOŚĆ ZA NAUKĘ

Nauka w Liceum Akademickim Da Vinci jest odpłatna. Czesne roczne jest płatne w 10 równych ratach od września do czerwca.

W klasach o profilach media interaktywne i projektowanie wynosi 12 000 zł za rok nauki.

W klasie o profilu językowym wynosi 14 000 zł za rok nauki.

Opłata wpisowa wynosi 2000 zł.

Pobierz podanie do Liceum Akademickiego Da Vinci.

O liceum

Liceum jest częścią Zespołu Szkół Da Vinci w Poznaniu, w skład którego wchodzą także:

1. Przedszkole,

2. Szkoła Podstawowa,

3. Gimnazjum Akademickie.

Zespół został założony w 2009 roku. Liceum swoją działalność prowadzi od 2012 roku i jest wpisane do rejestru Wydziału Oświaty Miasta Poznania pod numerem 59/2011. 

Dyrektorem Zespołu Szkół Da Vinci jest Ewa Socha.

Zespół Szkół mieści się w dwóch budynkach – przy ul. Golęcińskiej 9 w Poznaniu odbywają się zajęcia w Przedszkolu i klasach 1-6 Szkoły Podstawowej, natomiast przy ul. Kutrzeby 10 na zajęcia chodzą uczniowie akademickich klas 7-8 Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Akademickiego. W obu lokalizacjach uczy się ponad 500 uczniów i pracuje ponad 100 nauczycieli.

Da Vinci pre-school is a place where we respect and value every child’s individuality. We make sure that children feel safe and accepted. Our educational ethos requires all children to be nurtured equally where they can develop their talents, skills and passions. We believe that we learn by doing. Our aim is to help children build their self-esteem, creativity, open-mindness and empathy. It is also crucial for us to teach children how to be independent and how to deal with small mistakes or fails so that they will be eager to start their adventures in Year 1.

Our highly qualified staff is made of teachers, psychologists, and speech therapists all of whom are very much dedicated to their work. We work closely with parents, meet their expectations and take care of their needs. Parents are part of our meetings, family competitions, charities, workshops and many more.

Apart from regular teaching, our school work is based on projects ( 3-4 yearly) for all students. Every project that is conducted at our school aims for children to learn about the world in various ways that is through music, art, literature, sport, cooking, school trips, competitions, festivals, exhibitions ,storytelling or meeting school guests.

Our Typical Daily Schedule

7am – 8am   arriving at school; playtime

8.am – 12.30pm/1.30pm    classes according to syllabus including

      - everyday gymnastics

      - Physical Education 1 hour per week

      - playtime being outdoors ( in case of bad weather we stay in the gym), 1 hour a day

      - Sherborne method 1 hour per week

      - English lessons 4 hours a week

      - religion lesson 30 mins per week

      - eurythmics class 30 mins per week

1.30pm – 5.00pm   Afternoon activities :

       - I’m learning by moving (by Dorota Dziamska)

       - Dzieciolandia (a project)

      - science activities

      - dancing

      - art and theatre class

from 3pm

It is also possible to choose form a wide range of activities that take place at school but have to paid for extra.( aikido, football, basketball, tennis, dancing, chess, capoeira, guitar lessons)

School meals

9am    breakfast

12.30pm    lunch

2.30 pm    snacks time

Primary school education aims to equip children with skills such as reading, maths, finding information, critical thinking, problem solving and being able to work in a team.

Another very important goal is to encourage children to learn about the world and secrets of life and nature. In order to achieve it, we use different ways in our teaching taking into account how a child develops. Our range of methods include multisensory learning and learning by doing.

Below we present our typical daily schedule for Year 1-Year 3 student (regular classes and classes with extra English lessons)

7am – 8am   professional care in school’s common room

8.am – 12.30pm/1.10pm    compulsory classes that also include:

      - Physical Education 3 hours per week

      - swimming lessons 1 hour per week all school year in Year 1 ( Year 2 and 3 one semester)

      - ICT 1 hour per week

      - English lessons 4 hours a week

      - religion and ethics classes 1 hour per weeks

1.30pm – 4.30pm   co-curricular activities in 5 different clubs

       Year 2 can choose co-curricular activities

4.30pm - 5pm       professional care in school’s common room

It is also possible to choose form a wide range of activities that take place at school but have to paid for extra.( aikido, football, basketball, tennis, dancing, chess, capoeira, guitar lessons)

School meals

9am    breakfast

12.30pm    lunch

2.30 pm    snacks time

It is also possible to choose form a wide range of activities that take place at school but have to paid for extra. The activities start at 3.30 pm.