facebook

Najczęściej zadawane przez rodziców pytania.

 • Co dzieje się w chwili, gdy pojawią się trudności w nauce. Czy szkoła pomoże mojemu dziecku je pokonać?

Dzieci są na bieżąco diagnozowane przez nauczycieli i psychologów. W momencie pojawienia się trudności organizowane są dla nich zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne. Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami i ukierunkowujemy również ich pracę z dzieckiem w domu, po to, aby jak najszybciej uporało się z trudnościami.

 • Zależy mi, aby dziecko lubiło chodzić do szkoły. Jak szkoła rozbudza w dziecku chęć przebywania w niej?

Pobyt w naszej szkole to dla dzieci niezwykła przygoda. Różnorodność zajęć, ciekawy program nauczania, miła i ciepła atmosfera sprawia, że dzieci chcą przebywać w naszej szkole jak najdłużej.

 • Czy moje dziecko nie będzie się w szkole nudzić?

Szkoła dysponuje tak bogatą ofertą zajęć dodatkowych, że na nudę po prostu nie ma czasu.

 • Dużo pracuję. Czy dziecko będzie miało okazje uczestniczyć w ciekawych zajęciach w godzinach popołudniowych? W jakich godzinach szkoła zapewnia opiekę dziecku?

Opieka nad dziećmi, w formie zajęć klubowych odbywa się w naszej szkole do godziny 17.00. Rodzice mogą mieć pewność, że dziecko w tym czasie nie będzie się nudzić i znajdzie czas nawet na odrobienie lekcji.

 • Czy szkoła zagwarantuje bezpieczeństwo mojemu dziecku podczas pobytu w szkole?

Nasza szkoła jest niewielka i kameralna, wszyscy tu się znają. Panie recepcjonistki uważnie monitorują kto wchodzi do szkoły. W pierwszym miesiącu znają już wszystkich rodziców i opiekunów dzieci. Teren szkoły jest monitorowany i zamknięty.

 • Nie wiem jakie zdolności przejawia dziecko. Czy szkoła pomoże mojemu dziecku odkryć swoje mocne strony, swoje talenty?

Szkoła oferuje bogata gamę zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym każde dziecko jest w stanie odkryć swoje pasje i zainteresowania.

 • Zależy mi, aby moje dziecko było kreatywne i potrafiło współpracować z innymi ludźmi. Jak szkoła uczy dzieci współpracy?

Dzieci uczestniczą w warsztatach psychologicznych ukierunkowanych na rozwój kreatywności i umiejętności współpracy. Uczenie budowania pozytywnych relacji społecznych jest ważnym punktem realizowanym przez każdego wychowawcę w klasie.

 • Nie zawsze mam czas, aby odrobić z dzieckiem lekcje, czy nie mogłoby chociaż części lekcji odrabiać w szkole?

W szkole przeznaczony jest czas specjalnie na odrabianie lekcji pod okiem czujnego i cierpliwego nauczyciela.

 • Mam nadzieję, że nauczyciele pracujący w tej szkole to prawdziwi profesjonaliści. Kim są nauczyciele i jakie są ich doświadczenia edukacyjne?

Dyrekcja szkoły kładzie duży nacisk na jakość nauczania i kompetencje kadry pedagogicznej. Nasi nauczyciele wybierani są z niezwykłą starannością.

 • Czy szkoła zapewnia dzieciom posiłki?

W szkole dzieci mogą korzystać z posiłków. Firma cateringowa, z która współpracuje szkoła zapewnia dzieciom śniadania, obiady i podwieczorki. Wszystko świeże, urozmaicone i prawidłowo zbilansowane.

 • Czy szkoła zapewnia dzieciom opiekę psychologa, opiekę lekarską?

W szkole zatrudniony jest psycholog, który dostępny jest dla wszystkich rodziców i dzieci. Psycholog wspiera rodziców w procesie wychowawczym, oferuje również oddziaływanie terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i grupy klasowej. Szkoła zatrudnia również pielęgniarkę.